Analiza de risc

Analiza de risc

  Societatea este contribuabil mare? Societatea inregistreaza pierderi fiscale recurente? Au existat fluctuatii semnificative de la un an la altul la nivelul profitului din exploatare? Societatea a depus frecvent declaratii rectificative? S-au depus declaratiile...