De la 1 februarie 2019, persoanele impozabile care optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA au obligația de a depune Declarația pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA. Declarația pe propria răspundere se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil pe site-ul ANAF și se depune prin transmiterea fișierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fișier ZIP și se atașează la fișierul PDF. Prin asociat se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%.

Declarația pe propria răspundere se referă la următoarele aspecte:

  •  să nu fi fost participant (asociat, acționar, administrator, titular, membru) la o persoană impozabilă la care a fost finalizată procedura insolvenței/falimentului în ultimii 5 ani fiscali încheiați, ale cărei obligații fiscale principale restante, la data încheierii procedurii, sunt mai mari de 50.000 lei;
  •  să nu fi fost participant la o persoană impozabilă declarată inactivă fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați, fără a fi reactivată;
  •  să nu fi fost participant la o persoană impozabilă la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA (fapte în cazierul fiscal sau nu a depus deconturi 6 luni/2trimestre) în ultimii 5 ani fiscali încheiați;
  •  obligațiile fiscale principale restante înregistrate de persoanele impozabile la care este participant nu este mai mare de 50.000 lei;
  •  nu are înscrise în prezent în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte ca și persoană fizică sau la persoana impozabilă la care este participant;
  •  persoana împuternicită pentru a desfășura operațiuni pe conturile bancare ale persoanei impozabile are calitatea de administrator sau asociat al persoanei impozabile;
  •  are persoană desemnată pentru prestarea de servicii de contabilitate (angajată sau contract prestări servicii).

La înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune, persoana impozabilă are obligația ca pe lângă declarația de mențiuni – formular 010 să anexeze și dovada transmiterii declarației pe propria răspundere a asociaților și administratorilor. Declarația pe propria răspundere se va putea depune fără erori doar în cazul contribuabililor cu risc fiscal mic și mediu. Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se va emite în ziua depunerii solicitării.

În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în declarația pe propria răspundere. Dacă informațiile înscrise în declarația pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în evidențele organului fiscal, atunci compartimentul transmite către Direcția generală antifraudă fiscală o adresă în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun.