In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 509 din 9 iulie 2015 a fost publicat OMFP nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

 

Raportarile contabile la 30.06.2015 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in format hartie si in format electronic (s-a eliminat obligativitatea stampilarii formularelor de raportare contabila) sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu la data de 17 august 2015 de catre:

– Operatorii economici care au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 de lei in exercitiul financiar precedent; sunt stabilite cerinte specifice de raportare contabila pentru fiecare categorie de operatori economici dintre cei prevazuti de Ordinul 1802/2014;

– Societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

 

Ordinul 1802/2014:

– Sunt completate functiunile unor conturi, respectiv 345 Produse finite, 347 Produse agricole, 348 Diferente de pret la produse, 361 Active biologice sau de natura stocurilor, 368 Diferente de pret la active biologice sau de natura stocurilor, 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de productie.

 

Baza legala: