In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 463 din 21 iunie 2017 a fost publicat OMFP nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2017 a operatorilor economici si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

 

Raportarile contabile la 30.06.2017  se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in format hartie si in format electronic (s-a eliminat obligativitatea stampilarii formularelor de raportare contabila) sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu la data de 16 august 2017 de catre:

– toti operatorii economici care inregistreaza o cifra de afaceri mai mare de 220.000 de lei, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, inclusiv de subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales.

Baza legala:
In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 463 din 21 iunie 2017 a fost publicat OMFP nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Â

Raportarile contabile la 30.06.2017  se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in format hartie si in format electronic (s-a eliminat obligativitatea stampilarii formularelor de raportare contabila) sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu la data de 16 august 2017 de catre:

– toÈ›i operatorii economici care înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei, indiferent de forma de organizare È™i forma de proprietate, inclusiv de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparÈ›inând SpaÈ›iului Economic European, indiferent de exerciÈ›iul financiar ales

Baza legala:
In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 463 din 21 iunie 2017 a fost publicat OMFP nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Â

Raportarile contabile la 30.06.2017  se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in format hartie si in format electronic (s-a eliminat obligativitatea stampilarii formularelor de raportare contabila) sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu la data de 16 august 2017 de catre:

– toÈ›i operatorii economici care înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei, indiferent de forma de organizare È™i forma de proprietate, inclusiv de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparÈ›inând SpaÈ›iului Economic European, indiferent de exerciÈ›iul financiar ales

Baza legala:
In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 463 din 21 iunie 2017 a fost publicat OMFP nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Â

Raportarile contabile la 30.06.2017  se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in format hartie si in format electronic (s-a eliminat obligativitatea stampilarii formularelor de raportare contabila) sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu la data de 16 august 2017 de catre:

– toÈ›i operatorii economici care înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei, indiferent de forma de organizare È™i forma de proprietate, inclusiv de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparÈ›inând SpaÈ›iului Economic European, indiferent de exerciÈ›iul financiar ales

Baza legala: